Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2011

" Ο Μεσαναγρός μέσα από τα μάτια των επισκεπτών του"

" Το χωριό από ψηλά"

" Σπίτι στο χωριό"" Τα σοκάκια στενά στενά"

" Σοκάκι με πλακόστρωση¨"" Το νεκροταφείο Αγία Σοφία"