Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011

" Μιλάτε Μεσαναγρενά "Αμπρόκα……………………… μεγάλο καρφί
Βοντάκρα………………………τανάλια
Γιαρατίζω………………………είμαι χρήσιμος
Γιαράς……………………………πληγή
Γάφτω……………………………ανάβω
Γκουμάς…………………………κοτέτσι
Δωνά…………………………….εδώ
Κινότο………………………… ποτό
Κουρκούταυλος…………… μεγάλη σαύρα
Κόφτω…………………………..τρέχω
Μπροκάμνω………………… προλαβαίνω
Πετρολώ……………………….πετροβολώ
Ρεμεδιάζω……………………..ετοιμάζω
Τανάς…………………………..ταύρος
Ψιμίθι…………………………..κουλούρι με σουσάμι