Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011

" Χριστουγεννιάτικες εικόνες από το Μεσαναγρό"

" Δ.Σ. Πολιτιστικού με τον ΄Αγιο Βασίλη"

" Ζεστό τσάι αλλά και ζεστό χρήμα από το ημερολόγιο"" Ημερολόγιο Πολιτιστικού"

" Ξίπας ,Κοσμάς ,Σταυρής ,διαβουλεύονται..."
" Η αίθουσα του χοροστασίου ,γνώρισε δόξες..."
" Τώρα οι λεβέντες ψήνουν ή πίνουν... Διαλλέξτε.."" Ο χορός κράτησε μέχρι τις πρωινές ώρες"

" Βοηθήσαμε και μεις στο ψήσιμο με το μαθητή μας Μιχάλη."" Τα κάλαντα με βιολί και χορωδία άπιαστη..."

" Η φάτνη στο σχολείο κίνησε το ενδιαφέρον πολλών"