Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

"Το Μουσείο ως θεσμός στο χρόνο και στο χώρο-Διατριβή του Αρχαιολόγου Ιωάννη Μπαρδάνη-6ο-"


                                                                      


ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΩΣ ΘΕΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ

ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΟΥΣΕΙΑ (μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο)
Με το τέλος του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου, το 1946, ιδρύεται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, η UNESCO, για την τέχνη, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση, και με ένα ξεχωριστό ειδικό μουσειακό τμήμα. Η πρώτη ενέργεια του τμήματος αυτού ήταν η έκδοση του περιοδικού Museum. Το 1947 στα πλαίσια της UNESCO ιδρύεται το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), με αντιπροσώπους απ’ όλα τα είδη μουσείων. Εκτός από τα μουσεία, ασχολείται με βιβλιοθήκες, αρχεία και φυσικά πάρκα.
Τώρα πλέον τα μουσεία είναι μεγάλοι οργανισμοί και για τη συντήρηση των συλλογών τους, αλλά και για την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού το κόστος είναι αρκετά υψηλό. Γι αυτό πρώτο μέλημα είναι να προσελκύσουν όσο το δυνατόν περισσότερους επισκέπτες. Χρησιμοποιούνται διάφορα μέσα για να το επιτύχουν αυτό. Διοργανώνουν εκδηλώσεις στους χώρους του μουσείου κι έτσι γίνεται ευρύτερα γνωστό, αλλά κυρίως οι υπεύθυνοι προσπαθούν το μουσείο που ιδρύεται να ανταποκρίνεται όσο είναι δυνατόν στις ανάγκες του ντόπιου πληθυσμού. Γι αυτό ο ρόλος κυρίως των μουσείων σήμερα είναι η ερμηνεία των γνώριμων ή των μερικώς κατανοητών πολιτισμικών, ιστορικών και των επιστημονικών εννοιών. Έτσι τα μουσεία καταβάλουν προσπάθεια να προσθέτουν γνώσεις ή να τις διευκρινίζουν, ούτως ώστε να μειώνουν στο ελάχιστο την πολιτισμική ημιμάθεια των επισκεπτών τους.
Προγραμματίζουν λοιπόν προσεκτικά τις εκθέσεις ώστε να είναι πρωτότυπες και ποικίλες, ενώ παράλληλα προσπαθούν να εκπαιδεύουν το κοινό τους, καθοδηγώντας το μέλλον και τεκμηριώνοντας το παρών και το παρελθόν τους. Έτσι σήμερα ο μουσειακός θεσμός έχει έντονα κοινωνικό χαρακτήρα, αυτός είναι και ο λόγος που τα περισσότερα μουσεία είναι ταυτόχρονα και κέντρα μάθησης και πληροφόρησης και δεν αρκούνται μόνο στη συλλογή και συντήρηση των αντικειμένων που περιέχουν αλλά παράλληλα εκπαιδεύουν ευχάριστα τους επισκέπτες.

                                                   Συνεχίζεται...........
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου