Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

"Το Μουσείο ως θεσμός στο χρόνο και στο χώρο-Διατριβή του Αρχαιολόγου Ιωάννη Μπαρδάνη-7ο"
                                                                   
ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΩΣ ΘΕΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ
ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
 Από τον 19ο αιώνα και μετά, αλλά κυρίως στη σημερινή εποχή τα μουσεία καλύπτουν όλο και περισσότερους γνωστικούς τομείς. Σήμερα τα διακρίνουμε σε τέσσερεις γενικές κατηγορίες: 1) τα μουσεία τέχνης, 2)τα μουσεία επιστημών του ανθρώπου, 3)τα μουσεία επιστημών της φύσης, 4) τα μουσεία επιστημών και τεχνολογίας και 5) τα μικτά μουσεία.
1.Μουσεία τέχνης
Πρόκειται για μουσεία που παρουσιάζουν ανθρώπινες δημιουργίες και κυρίως αποσκοπούν στην έκφραση της ιδανικής αισθητικής, δηλαδή πρόκειται για τα μουσεία ζωγραφικής, γλυπτικής, μουσικής και χορού, λογοτεχνίας, φωτογραφίας και κινηματογράφου, αρχιτεκτονικής και γενικά παρουσιάζουν της της τέχνες του θεάματος.
Τα μουσεία τέχνης ξεκίνησαν από ιδιωτικές συλλογές στα τέλη του 18ου αιώνα και ανάλογα με το περιεχόμενό της χωρίζονται ως εξής:
α) Μουσεία αρχαίας τέχνης (ευρωπαϊκής, μεσογειακής, ασιατικής)
β) Μουσεία σύγχρονης διεθνούς τέχνης
γ) Μουσεία πρωτόγονης τέχνης και
δ) Μουσεία λαϊκής τέχνης
2. Μουσεία επιστημών του ανθρώπου
Πρόκειται για τα μουσεία που φιλοξενούν ιστορικά, εθνολογικά, εθνογραφικά, λαογραφικά, παιδαγωγικά, καθώς και διασκεδαστικά εκθέματα. Τα μουσεία αυτά γεννήθηκαν στα μέσα του 19ου αιώνα και κατά βάση παρουσιάζουν την πρόοδο των τεχνικών, την οικονομία, την κοινωνική οργάνωση και γενικά την πολιτισμική έκφραση των λαών με έκφανση στην οικολογία. Συμβάλλουν δε σε μεγάλο βαθμό στον αμοιβαίο σεβασμό των παραδόσεων των λαών της γης.
3.Μουσεία επιστημών της φύσης
Τα μουσεία αυτά εξελίχθηκαν με τρόπο τέτοιο ώστε να παρουσιάζουν τη φύση σαν το περιβάλλον του ανθρώπου. Τα μουσεία επιστημών της φύσης διακρίνονται σε α) μουσεία φυσικής ιστορίας τα οποία περιλαμβάνουν πολλούς τομείς όπως βιολογία, βοτανική, ορυκτολογία, γεωλογία και έχουν σαν κοινό παρανομαστή όλα αυτά μαζί, την οικολογία και β) τα φυσικά πάρκα-οικομουσεία και τα καταφύγια.
Τα φυσικά πάρκα ξεκίνησαν να διαμορφώνονται από το 1960 στη Γαλλία ως περιβαλλοντικά μουσεία μέσα σε φυσικά πάρκα και για πρώτη φορά το 1971 ονομάζονται οικομουσεία.
Το οικομουσείο λοιπόν είναι ένας νέος τύπος μουσείου, που ιδρύεται σε μία συγκεκριμένη περιοχή που ζει ένας πληθυσμός, ο οποίος μπορεί να εμπνευσθεί μέσα σ’ αυτήν, να διδαχθεί και να ανακαλύψει διαχρονικά τον εαυτό του. Για το λόγο αυτό το οικομουσείο αποτελεί και ένα εργαλείο για την οικονομική, κοινωνική και πολιτική εξέλιξη της κοινωνίας από την οποία προέρχεται.
4.Μουσεία προηγμένων επιστημών ακρίβειας και τεχνολογίας
Παρουσιάστηκαν πολύ αργά, στα μέσα σχεδόν του 20ου αιώνα και παρουσιάζουν φαινόμενα των μαθηματικών, της φυσικοχημείας, της γεωλογίας και της βιολογίας. Γενικά τα σύγχρονα τεχνολογικά μουσεία σχετίζονται στενά με τα μουσεία προηγμένων επιστημών ακριβείας.
5.Μουσεία μικτά
Τα μικτά μουσεία είναι ως επί το πλείστον πολυθεματικά, δηλαδή στις συλλογές τους περιλαμβάνουν περισσότερα του ενός θέματα.

Συνεχίζεται...........

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου