Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

"Μιλάτε Μεσαναγρενά -39-"


                                                 

                                                  ΜΙΛΑΤΕ  ΜΕΣΑΝΑΓΡΕΝΑ -39-

Βατέβκω…………………………….έρχομαι σε επαφή
Βλάττα……………………………...ψώρα
Βολοδέρνω…………………………γυρνώ εδώ και εκεί
Βορκώνα…………………………...λαίμαργη
Βόρκος……………………………. βόθρος
Βουδιά…………………………….. κοπριά βοδιού
Βούκινο…………………………… σχήμα οστράκου
Βρουκλώνω………………………. δένω τα πόδια
Βυτίνα…………………………….. αγγείο πήλινο
Γαίμα……………………………... αίμα
Γεννήματα………………………..  εισοδήματα
Γέρμα…………………………….. απόγευμα
Γεροντομοίρι……………………    κτήμα για τα γεράματα
Γιόθος…………………………....  σκουλήκι κάτω από το δέρμα ζώου
Γιούχτουρας……………………..   ίκτερος
Γκλέω………………………….. .   ραβδίζω
Γλεπιός………………………….   φύλακας ,αγροφύλακας
Γληφόνι………………………….  φλισκούνι
Γνέφω…………………………...   κάνω νεύμα
Γομάρι…………………………..   φορτίο
Δεσιά……………………………   φράγμα
Δεφτέρι………………………….   κιτάπι
Διαλέστρι……………………….    δικαίωμα μυλωνά