Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013

" Εικόνες από το Μεσαναγρό"

 " Χρόνια πολλά Πατέρα Αγαθάγγελε"
 " Κυριακή στο Μεσαναγρό"
 " Το Σάββατο απόγευμα, το χαλάζι κάλυψε την πριοχή ανάμεσα Μεσαναγρό Λαχανιά"
 " Χαλάζι παντού"
 " Οι δρόμοι είχαν γεμίσει από χαλάζι"
 " Ναός Ταξιάρχη"
 " Κήρυγμα από το Λυκειάρχη Γενναδίου κ.Καβάλα Δημήτριο"
 "Μετά την εκκλησία ,δεξίωση από τον παπα-Αγαθάγγελο ,που γιόρταζε"
 " Πάντα οι Μεσαναγρενές αναδεικνύονται άξιες"
 " Ο Παπα- Αγαθάγγελος πανταχού παρών "
" Καφές μετά την εκκλησία"