Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2013

"Πρωτοχρονιάτικες εικόνες από το Μεσαναγρό"

 " Ο παπα-Αγαθάγγελος και στο ψαλτήρι "
 " Ο Παραδοσιακός πολυέλαιος ,τοποθετήθηκε στη θέση του "
 " Ο παπα-Αγαθάγγελος,ο ψάλτης Μ.Πιζήμολας και η Εκκλησιαστική Επιτροπή"
 "Μ.Ξίπας , ο άμθρωπος για όλες τις δουλειές.Δεν έγινε παπάς,αλλά είναι το δεξί χέρι του παπα-Αγαθάγγελου"
 " Ο Παναγής Καραγιάννης,ακούραστος εργάτης ,ο εμπνευστής και κατασκευαστής του Πολυέλαιου"
" Και αυτοκίνητα φτιάχνουμε. Μ.Ξ'ιπας ,'ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές"
" Μ.Ξίπας ,αρχηγός στην επιχείρηση ,τοποθέτηση πολυελαίου"
" Σε θέματα εκκλησίας ,όλοι τρέχουν.........."
" ¨Εξω από την εκκλησία ,γίνονται τα απαραίτητα"
"Μπ. Λάμπρου,Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου,Τσ.Χατζηκώστας πρώην Πρόεδρος ,παρόντες"
" Γ.Παπαβασιλείου ,ο άνθρωπος για τις ειδικές αποστολές"
" Ο καταρράκτης του Αγίου Θωμά ,μετά τις πολλές βροχές"
" Οι κουμαριές σε όλο τους το μεγαλείο"
    "Παραμονή Πρωτοχρονιάς   .Κάλαντα στο Μεσαναγρό από την Εκκλησιαστική Επιτροπή"