Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013

" Μιλάτε Μεσαναγρενά -43 -"                                                     
                                                           Μιλάτε   Μεσαναγρενά -43-

Ναβάλλω……………………………….βάζω στο νου μου
Νεγκάζω……………………………….βογγώ
Νεμμώ…………………………………φυτρώνω
Νεμουκκώ……………………………..ξαναμασώ
Νεστορώ………………………………παρατηρώ
Νετρομαλλίζομαι…………………….. μου σηκώνεται η τρίχα
Νεφέρνω………………………………αναφέρω
Νεχαράσσει…………………………...μηρυκάζει
Νοηρεύω……………………………...ψάχνω
Ντηριούμαι…………………………... είμαι επιφυλακτικός
Ντιδονώ……………………………… αντηχώ
Ντιμιχιούνται………………………… ανταγωνίζονται
Νυχόκαμμα………………………….. πολύ ζέστη τη νύχτα
Ξαννώ……………………………….. κοιτάζω
Ξελεμματικός……………………….. έρημο μικρό κτήμα
Ξεκισκιλλάρι………………………... κλαδί φυτού