Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013

" ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟ"                                                               

                                                           ΝΕΑ  ΑΠΌ ΤΟ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟ


                                                           Εκκλησιαστική   Επιτροπή
                                          ……………………………………

Από της Εκκλησιαστική Επιτροπή Μεσαναγρού ανακοινώνονται τα παρακάτω,
 Η ακολουθία των χαιρετισμών  αυτήν την Παρασκευή, 5-4-2013 , θα αρχίσει στις 4 μ.μ.. ,λόγω της έλευσης προσκυνητών από το χωριό Φάνες. Η ακολουθία γίνεται νωρίτερα λόγω της απόστασης  μεταξύ των δύο χωριών.
  Η εκκλησιαστική Επιτροπή ευχαριστεί τους προσκυνητές από τις Φάνες  και καλεί όσους θέλουν να εκκλησιαστούν στο Μεσαναγρό, να έρχονται σε συνεννόηση μαζί της.
    Μετά τους χαιρετισμούς ,η Εκκλησιαστική Επιτροπή θα δεξιωθεί  όλους τους προσκυνητές.


                                                        Τοπικό   Συμβούλιο

Σε καλό δρόμο οι εξελίξεις για το Μουσείο.  ΄Εγινε η δημοπράτηση , αναμένεται η  μελέτη των φακέλων και η ανάδειξη του εργολάβου ,που θα αναλάβει τις εργασίες που απαιτούνται.   Πιστεύουμε σύντομα να αρχίσουν οι εργασίες.