Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2008

"Εικόνες από την Παναγιά Σκιαδενή που γιορτάζει"