Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2008

" Από τα αρχεία του χωριού"(Γραπτό Κοινοτικό Δοσιτολόγιο-Κώδικας Εκκλησίας"Γραπτό κοινοτικό Δοσιτολόγιο


Στο βιβλίο αυτό υπάρχουν τα ονόματα των χωριανών που πρόσφεραν χρήματα για κοινωφελή έργα καθώς και τα ονόματα αυτών που δεν πρόσφεραν.΄Οπως γραφεται."Εντός αυτού καταχωρείται η δράσις των ευ ηγμένων Κοινοτικών μελών υπέρ ιερών και ευγενών σκοπών ,υπέρ των φιλανθρωπικών Κοινοτικών Ιδρυμάτων κλπ. ,καθώς και η αντίδραση των δυσαγώγων ,οίτινες παντί τρόπω επιπροσθούνται ως εμπόδια εις εκάστην Κοινωφελή και Κοινοτική ενέργεια"


Συντάσσεται δημαρχεύοντος του κ. Ηλία Καραγιάννη και αρχίζει με την περί σχολικού οικοπέδου συνδρομική ενέργεια. Φέρει ημερομηνία 13-12-1946.


Περιλαμβάνει 5 πράξεις .Η πρώτη αφορά το σχολικό οικόπεδο -ημερομηνία 16-12-1946 και η 5η ανακηρύσσει ευεργέτη της κοινότητας το συγχωριανό μας κ. Κυριάκο Πιλληρή,κάτοικο Αμερικής.(ημερομηνία 5-5-1978).


Κώδικας Εκκλησία


Από την εκκλησιαστική Επιτροπή του Μεσαναγρού φυλάσσεται" Κώδικας των λογαριασμών της Ιεράς εκκλησίας θεωρουμένων ετησίως". Ημερομηνία έναρξης 1858.


Περιλαμβάνει - καταγραφή των ιερών σκευών ,αμφίων και κτημάτων της εκκλησίας.Στο αριστερό μέρος φέρονται τα ¨Εσοδα και στο δεξιό τα ΄Εξοδα.Κάθε έτος εθεωρείτο ,ελέγχοντο οι λογαριασμοί και υπογράφετο από την Επιτροπή. Επίσης ελέγχετο από την Ιερά Μητρόπολη Ρόδου.Φαίνονται τα ονάματα των αρχιερέων,ιερέων και αρχιμανδριτών.


Τ 1867 υπογράφει ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος ενώ το 1904 ο Πρωτοσύγκελος Χρυσόστομος. Η τελευταία εγγραφή έγινε στις 25-1-1947. Τα έσοδα προήρχοντο από το Παγκάρι ,δίσκο ,αφιερώματα,κάλαντα ,σιτάρι,επαρχιακό επίδομα,γεωργικό επίδομα.Το έτος 1930 ανήρχοντο σε 9.121 φράγκα.


Με τα χρήματα αυτά εκαλύπτοντο τα έξοδα-Αρχιερατική επιχορήγηση,μισθοδοσίες δασκάλων ,ενοίκια οικιών δασκάλων και ιερέως ,διάφορα έξοδα και δάνεια. Το 1930 τα έξοδα ήταν 9.121 φράγκα,όσα δηλαδή και τα έσοδα.