Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2008

" Τοπωνύμια Μεσαναγρού"


Τα τοπωνύμια στο Μεσαναγρό μαρτυρούν τον Ελληνικό,εθνολογικό χαρακτήρα των κατοίκων του.

Σας παραθέτουμε μερικά και πολλοί Μεσαναγρενοί θα ξαναφέρουν στη θύμησή τους γεγονότα,στιγμές της ζωής του ,κάτι από την ύπαρξή τους.


Σκιάδι- Μέρος πλατύ σαν καπέλο ,σκιάδιο

Πετεινόουνος- Βουνό σε σχήμα πετεινού

Μονοδένδρι - Τόπος όπου υπάρχει μόνο ένα δένδρο

Κυπριώτης -Εθνικό

Κόκκαλα- Τόπος που υπήρχαν κόκκαλα

Μαύρος -Τόπος που κατοικούσε κάποιος αράπης

Κουφός - Τόπος από όπου δε γίνεσαι ακουστός

Μισόουνος- Μισό βουνό

Γρηά- Τόπος που υπήρχαν πολλά ποιμνιοστάσια των οποίων το γάλα έδινε πολλή γρηά(κρούστα ,καιμάκι).

Χρουσόνια- Εκεί υπήρχε χρυσός

Περενός - Πέρα από το χωριό

Ευγάλες- Τοποθεσία με έδαφος υγρό

¨Εριντος -Τόπος έριδων μεταξύ Μεσαναγρενών και Καταβενών

Χαλικενός- Τοποθεσία γεμάτη χαλίκια

Καλαμαύκα- Τόπος σαν καλυμαύκι

Τσιτσιά βουνά- Βουνάρια γυμνά, τσίτσικα

Ατσγγάνου μνημόρι- Τόπος όπου κάθε διαβάτης όταν περνούσε έριχνε μια πέτρα και ιδίως οι μετανάστες.

Πλάντρες - Ϊσιες πέτρες.


Υπάρχουν εκατοντάδες τοπώνυμια και είναι αδύνατο να γραφούν όλα. Εμείς σας γράφουμε ακόμα μερικά.

Σκάλα,Καλάμι,Φαντάκοι Καμπιά, Πηλιόκαστρο,Αγγάρειες,Φλέες,Ζωοπές,Πετριά,Πεντάθυρα,Χερούης, Λούβρος κ.α.


Από την εργασία του αείμνηστου δασκάλου μας Ιωάννη Μπίλλη