Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2008

" Παλαιοχριστιανικές Βασιλικές Μεσαναγρού Ρόδου"


Ο μεγάλος αριθμός των παλαιοχριστιανικών μνημείων που έχει επισημανθεί στην περιοχή του Μεσαναγρού,υποδηλοί ότι ο οικισμός βρισκόταν σε μεγάλη ακμή κατά τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους. Σε έξι διαφορετικές θέσεις υπήρχαν οκτώ συνολικά παλαιοχριστιανικές βασιλικές, γεγονός το οποίο μαρτυρεί ότι ο οικισμός αποτελείτο από περισσότερες κώμες ή συνοικισμούς ,κάθε μια από τις οποίες είχε τη δική της βασιλική.
Εξαίρεση φαίνεται να αποτελεί το εκτεταμένο παλαιοχριστιανικό συγκρότημα της Αγίας Βαρβάρας στη θέση Παληοκκλησιά, όπου δεν υπήρχε οικισμός και θα πρέπει να ερμηνευθεί είτε ως μοναστηριακό συγκρότημα είτε ως τόπος λατρείας μάρτυρα.
Η Αγία Βαρβάρα
Μεταξύ Μεσαναγρού και Αρνίθας στη θέση Παληοκκλησιά και στην κορυφή λόφου ,βρίσκονται τα ερείπια μεγάλου παλαιοχριστιανικού συγκροτήματος.Αποτελείται από μια μεγάλη βασιλική με προσκτίσματα,η οποία βρίσκεται στο κέντρο του συγκροτήματος και από μια δεύτερη (βασιλική Α)μικρότερη της πρώτης που βρίσκεται ΝΑ της βασιλικής Γ.Πιθανώς υπήρχε και τρίτη βασιλική , η οποία ερειπώθηκε και στη θέση της κτίστηκε η βασιλική Γ.
Ανατολικά του συγκροτήματος και σε απόσταση 36 μ.από την αψίδα της βασιλικής Α ,βρίσκεται το κοιμητήριο, που αποτελείται από κιβωτιόσχημους τάφους,οι οποίοι καλύπτονται με ορθογώνιες λίθινες πλάκες.
Από την εργασία του αρχαιολόγου κ. Ιωάννη Ηλ.Βολανάκη φίλου του Μεσαναγρού.