Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2008

" Το Αιολικό πάρκο Μεσαναγρού"


Πολλές ανεμογεννήτριες μαζί, συστοιχίες ανεμογεννητριών όπως τις λέμε, σχηματίζουν τα λεγόμενα Αιολικά πάρκα,που επιτρέπουν τη μαζική εκμετάλλευση της Αιολικής ενέργειας.Πήρε το όνομά της από το Θεό Αίολο,διαχειριστή των ανέμων.


Οι ανεμογεννήτριες, μετατρέπουν την κινητική ενέργεια του ανέμου σε ηλεκτρική.Η εκμετάλλευση της Αιολικής ενέργειας άρχισε τη δεκαετία του -80,όταν προκλήθηκε πετρελαϊκή κρίση.Η Αιολική ενέργεια είναι ανανεώσιμη ,καθαρή και φιλική προς το περιβάλλον.


Τα Αιολικά πάρκα μπορεί να βλάψουν το περιβάλλον ,αν η χωροθέτησή τους δεν γίνει με απόλυτα προσεκτικό τρόπο,όπως αποδείχθηκε στη Νορβηγία.


Στη Ρόδο υπάρχει το Αιολικό πάρκο στον Αττάβυρο,στον ΄Εμπωνα ,που αποτελείται από 13 ανεμογεννήτριες. Στο χωριό μας το Αιολικό πάρκο λειτουργεί με 5 ανεμογεννήτριες και με προοπτική επέκτασης.