Παρασκευή, 15 Μαΐου 2009

"Παγκόσμια ημέρα για την οικογένεια"


Στις 15 Μαϊου γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα για την Οικογένεια που καθιέρωσε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών το 1993 ενσωματώνοντας τις δύο ξεχωριστές μέρες για τη μητέρα και τον πατέρα.
Σκοπός όπως αναφέρεται στη διακήρυξη να στρέψει την προσοχή αλλά και τις προσπάθειες τόσο της πολιτείας ,όσο και της κοινωνίας ,στην προάσπιση του θεσμού, τονίζοντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών της ,προκειμένου να λειτουργεί σωστά.
Σήμερα η ύπαρξη της οικογένειας γίνεται ακόμη πιο επιτακτική ,γιατί η καλή λειτουργία της εκπληρώνει το θεμελιώδη ρόλο της στην κοινωνία. Γι αυτό όλα τα κράτη παίρνουν μέτρα στήριξης της οικογένειας και ιδιαίτερα της πολύτεκνης. Τα μέτρα αυτά δεν πρέπει να αποβλέπουν μόνο στα οικονομικά οφέλη ,αλλά να είναι μέτρα στήριξης και σε άλλους τομείς ,όπως π.χ. παιδεία, υγεία, στήριξη ψυχολογική ,κοινωνική ,κ.α.