Τετάρτη, 27 Μαΐου 2009

" ΕΥΘΥΤΑ Ρόδου - Πρόσκληση "


ΕΥΘΥΤΑ , η Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι μη κερδοσκοπικός Οργανισμός ,στο χώρο της οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τα θύματα των Τροχαίων Ατυχημάτων και έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο στον Ελλαδικό χώρο.
Σκοποί της είναι…
- Η υποστήριξη των θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων.
- Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων.
- Η ανάληψη κοινής προσπάθειας για την προστασία των ευάλωτων ηλικιών (παιδιών- ηλικιωμένων)
- Η οργανωμένη παρέμβαση προς τους φορείς της πολιτείας , για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τον περιορισμό των θυμάτων.

Η ΕΥΘΥΤΑ Ρόδου
Πραγματοποιεί ημερίδα στις 29 Μαϊου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30 στο Ακταίο , με θέμα «Βελτίωση της οδικής Ασφάλειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας στις μεταφορές».
Επειδή όλοι μας κυκλοφορούμε και έχουμε γίνει μάρτυρες ατυχημάτων και αγνοούμε αρκετά πράγματα που αφορούν την κυκλοφορία , τέτοιες εκδηλώσεις πρέπει να τις παρακολουθούμε ,γιατί σίγουρα κάτι θα μάθουμε και κάποιες εμπειρίες θα αποκομίσουμε.