Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010

"Ισολογισμός της διαχείρισης του Ταμείου της εκκλησίας Μεσαναγρού το 1929-1930"
Ρίχνοντας μια ματιά στα παλιά βιβλία της εκκλησίας και της Κοινότητας Μεσαναγρού ,βλέπεις κανείς πώς λειτουργούσαν την εποχή εκείνη. Είναι αξιοθαύμαστη η οργάνωσή τους , ο τρόπος που αντιμετώπιζαν καταστάσεις και έλυναν τα προβλήματα.
Τα έσοδα της χρονιάς 1929-1930 προέρχονται από το παγκάρι , δίσκους ,πανηγύρεις ,αφιερώματα και κεριά. Πέραν των καθαρά εκκλησιαστικών εσόδων ,προσπαθούσαν να βρουν και άλλες πηγές για να αυξήσουν τα έσοδα. Βλέπουμε ότι είχαν έσοδα από λάδι και ελαιοπυρήνα . Την εποχή εκείνη η εκκλησία είχε αρκετές ελιές και όλοι οι χωριανοί βοηθούσαν στο μάζεμα κάθε Κυριακή. Αρκετά έσοδα είχαν και από τα κάλαντα. Υπάρχουν έσοδα και από σφαγείο. Το χωριό κτηνοτροφικό απαιτούσε σφαγείο . ΄Εσοδα από Εφορεία Σχολών και Γεωργικό Συμβούλιο. Το σύνολο εσόδων ανέρχεται σε 9.121 φράγκα.
Τα περισσότερα έξοδα πήγαιναν στη μισθοδοσία δασκάλων και στα ενοίκια οικιών δασκάλων και ιερέα. Τους δασκάλους τους πλήρωνε η κοινότητα και η εκκλησία. Θυμάμαι ακόμα και στα δικά μας χρόνια να δίνουμε ψωμιά και οτιδήποτε είχε ο καθένας στους δασκάλους. Τους δασκάλους τους διόριζε η Κοινότητα .Αυτή παρακολουθούσε τη λειτουργία του Σχολείου και στο τέλος του χρόνου έκρινε το δάσκαλο. Στο τέλος του χρόνου όλα τα παιδιά του Σχολείου περνούσαν από εξετάσεις ,που έκανε μια επιτροπή από χωριανούς , που το πνευματικό τους επίπεδο ήταν κατώτερο των δασκάλων. Η τύχη λοιπόν των δασκάλων ήταν στα χέρια αυτών των επιτροπών. Οι χωρικοί ήθελαν το δάσκαλο αυστηρό , να επιβάλλεται στα παιδιά και να τα μορφώνει.
Τα σχολεία σταματούσαν τα μαθήματα το καλοκαίρι ,μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το 1935 ,τα σχολεία έκλεισαν στις 26 Μαϊου και έγινε η καθιερωμένη σχολική γιορτή . Αιτία του κλεισίματος των σχολείων το μήνα Μάϊο « λαμβανομένων υπόψιν των επί θύρας γεωργικών εργασιών », όπως αναφέρεται στην απόφαση.
Το 1934 ,στις 27 Μαϊου ,το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να διορίσει το αυτό προσωπικό της σχολής ,απαρτιζόμενο από το Διευθυντή κ. Ιωάννη Μπίλλη και δασκάλα τη δ/δα Ειρήνη Καλαφατά.
΄Ετσι λειτουργούσαν . Απλά ,πρακτικά ,δίκαια και αποφασιστικά.