Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2010

" Εικόνες από το Μεσαναγρό"

" ΄Ενα από τα σοκάκια του χωριού"
" Ζωγραφιά σε τοίχο του χωριού"


" Το πράσινο κυριαρχεί παντού"


" Βουνό και πράσινο συνθέτουν κάτι το όμορφο"


" Η Λέσχη ξανάνοιξε και μας περιμένει"