Κυριακή, 11 Ιουλίου 2010

" Παγκόσμια ημέρα πληθυσμών "


Η 11η Ιουλίου καθιερώθηκε ως παγκόσμια ημέρα πληθυσμών το 1990, για να κάνει γνωστό στο ευρύ κοινό τα προγράμματα του « Ταμείου για τον Πληθυσμό» (UNFPA), ενός οργανισμού του ΟΗΕ που προωθεί το δικαίωμα κάθε άνδρα , γυναίκας και παιδιού στην υγεία και τις ίσες ευκαιρίες.
Το Ταμείο σχεδιάζει και υλοποιεί πολιτικές και προγράμματα περιορισμού της φτώχειας , αντισύλληψης ,ασφαλούς κύησης, πρόληψης και αντιμετώπισης του AIDS και ισότητας των δύο φίλων .
¨Όλα αυτά είναι καλά και ωραία φτάνει να υλοποιούνται όλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι μόνο να θυμούμαστε τις επετείους. Χρειάζεται ευαισθητοποίηση από όλα τα κράτη , από όλους τους ανθρώπους και προπάντων ευαισθητοποίηση στα θέματα αυτά των παιδιών .