Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011

"Παραλειπόμενα από τη γιορτή του Αγίου Θωμά Μεσαναγρού"

" Παράκληση στην Παναγιά Σκιαδενή"


" Ο κόσμος παρακολουθεί με ευλάβεια"


" Η νεολαία χορεύει"

" Οκόσμος προσκυνά τη χάρη της"" Το τοπίο ανεπανάληπτο"

" Ο γερο-Μπαϊράμης πάντα παρών "" Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού σκεφτικό. Η βροχή χάλασε το πρόγραμμα"