Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

Οι Μεσαναγρενοί μετανάστες της Αμερικής-Αντ.Ξύντας"Αγαπητοί χωριανοί ( Αντώνιος Ξύντας ,Ταμίας)


Με την ευκαιρία της πανηγυρικής έκδοσης του Λευκώματος μας και της τριακοστής επετείου της Ροδιακής Μεσαναγρενής Αδελφότητάς μας « Ο Ταξιάρχης » ,επιθυμώ όπως ευχαριστήσω όλους εκείνους που με πολλούς κόπους και θυσίες συνέτειναν στη μεγάλη επιτυχία του λευκώματος και της χοροεσπερίδας και συγχρόνως να επιστήσω και τονίσω εις όλα τα μέλη και τους ξενητεμένους συγχωριανούς μας ,ότι τίποτε το επιτυχές δεν ημπορεί να οικοδομηθεί και να γίνει χωρίς εμείς οι ίδιοι να το δημιουργήσουμε.
Τίποτε δεν είναι ,ούτε μπορεί να είναι ικανοποιητικό και ευχάριστο οπόταν κανείς δεν εργάζεται., δεν ενδιαφέρεται και δε δουλεύει για το καλό του τόπου που εγεννήθηκε και ταυτοχρόνως μέσα στην πολιτεία που εργάζεται και ζει.

Με αδελφικούς χαιρετισμούς

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΞΥΝΤΑΣ
Ταμίας