Τετάρτη, 25 Μαΐου 2011

" Οι Μεσαναγρενοί μετανάστες της Αμερικής-Για το Βουνοχώρι μας Μεσαναγρός-Κ.Πιλληρής"Αληθώς θα ήταν μια μεγάλη ή μάλλον εγκληματική παράλειψη ,μιας που εορτάζουμε τα τριάντα χρόνια της σταδιοδρομίας της Ροδιακής Μεσαναγρενής Αδελφότητας μας « Ο Ταξιάρχης» ,εάν δεν αφιερώναμε μερικές γραμμές για το χωριό που μας εγέννησε και μας εφώναξε το «καλώς ωρίσατε» και για το χωριό που μας έμαθε το αλφάβητο . Γιατί εκείνο το αλφάβητο ήταν η πρωταρχική αιτία του να φανούμε και εμείς χρήσιμοι στις ανάγκες του τόπου της γεννήσεώς μας.
Διότι το αλφάβητο είναι οι πρώτες βάσεις και τα πρώτα θεμέλια της προόδου και του πολιτισμού.
Το χωρίο μας Μεσαναγρός είναι ιστορικό ,διότι Μεσαναγρός στο μεσαίωνα εσήμαινε προνομιούχο . Με άλλα λόγια το χωριό μας κατείχε εξέχουσαν θέση μεταξύ των άλλων γειτονικών χωριών ,Εβγάλες , Αϊφανιά, Θα και Πήμαχο.
Απόδειξη τρανή είναι ότι το χωριό μας Μεσαναγρός υπεραμύνθηκε με όλα τα μέσα να μην υποδουλωθεί στους επιδρομείς και καταστραφεί όπως τα ανωτέρω χωριά, που σήμερα είναι τίποτε άλλο παρά ερείπια.
Φαίνεται πως έχουν δίκιο τα κοντινά χωριά Λαχανιά ,Κατταβιά, Αρνίθα και Γεννάδι που μας αποκαλούν « Κλαδίτες», γιατί οι Τούρκοι έκαμαν πάνω από εκατό χρόνια να μας ανακαλύψουν.
Σύμφωνα με το διάταγμα του Μεγάλου Μαϊστρου ,το οποίο εξεδόθη το 1474 ,τα χωριά Εβγάλες ,Αϊφανιά και Θα ,υπήρχαν ,διότι αναφέρει πως αυτά τα χωριά μπορούσαν να φρουρηθούν στο κάστρο της Λαχανιάς ,ενώ τα χωριά Μεσαναγρός και Βάτι στο κάστρο της Κατταβιάς.
Φαίνεται πως τα χωριά Τοπάρια ,Πήμαχο και Λουριά κατεστράφησαν πριν της αναφερόμενης χρονολογίας.
Για αυτό τον σκοπό πρέπει όλα εμείς τα ξενιτεμένα παιδιά της Μεσαναγρού ,το οποίο χρονολογείται από το 13ο αιώνα , να εργαστούμε όπως δώσουμε κάποια καλύτερη και σύγχρονη ζωή στους εκεί κάτω συγχωριανούς μας και έτσι μπορούμε να καλούμε τους εαυτούς μας Ροδίτες Μεσαναγρενούς.

΄Αη μου Γιώργη που το Θα και συ που τη Σκολώνα
Φύλαε μας τη Μεσαναγρό τη Μαρμαροκολώνα.

Βαλτιμόρη 1952

Κυριάκος Πιλληρής -Πρόεδρος