Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011

" Οι Μεσαναγρενοί μετανάστες της Αμερικής"Προς τη Ροδιακή Μεσαναγρενή Αδελφότητα « Ο Ταξιάρχης»


Στέλλω εν πρώτοις εγκαρδίους χαιρετισμούς προς όλα τα μέλη της Αδελφότητας « Ταξιάρχης» δια το υπέρ της γενετείρας Μεσαναγρού εκδηλούμενον εμπράκτως ενδιαφέρον . Είσθε άξιοι συγχαρητηρίων και πολλών επαίνων ,κύριοι, διότι Σεις μόνο εξ όλων των ξενιτεμένων μας εφάνητε αντάξιοι των προσδοκιών μας.
Εάν υπάρχει κάτι στο χωριό μας, εσείς είσθε οι δημιουργοί του. Σεις εβαστάσατε το βάρος όλων των εν Μεσαναγρώ οικοδομηθέντων έργων .Σεις προσπαθείτε να αναστήσετε το μικρόν μας Μεσαναγρό το αγλάϊσμα της Ρόδου.
Για αυτό σας επαινώ και σας συγχαίρω και σας εύχομαι συνάμα επιτυχίαν των ων επιδιώκετε σκοπών και ευγενών ιδεωδών.
Ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Μεσαναγρού Ρόδου

ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΜΠΙΛΛΗΣ