Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012

" Μιλάτε Μεσαναγρενά"


Κουλούκι…………………………μικρό σκυλάκι
Κουλουμπώ………………………κολυμπώ
κουμαράς………………………   .κουμπαράς
κουμάρι…………………………   τζόγοςκυμαριά…………………………   κουμαριά
κουμπάνια………………………    προμήθεια
κουνάρα…………………………   καρπός πεύκου
κούννα…………………………… καρπός
κούππα…………………………     προύμυτα
κουρσούνι ………………………   βαρύ
κουτουρού………………………   τυχαία
κούτρα…………………………… kεφάλι
κόφτω……………………………  τρέχω
κρούκελλος……………………… σιδερένιοα αντικείμενο
κωλαντρίζω………………………  αναβάλλω
κωλορίζι…………………………   βλαστός δίπλα στη ρίζα
λαϊνι……………………………… λαγίνι
λαμένω…………………………… περιμένω
λαμπαδίνα……………………        λάμπα
λαός………………………………  λαγός λαουριά… μεγάλος λαγός
λαρδί……………………………… χοιρινό λιπαρό κρέας
λεφάσσω…………………………   λαχανιάζω
λεσπέρης…………………………   γεωργός
λιμασμένος………………………    πεινασμένος
λιμπίζομαι…………………………  επιθυμώ
λοκοπώ……………………………   καθαρίζω το χωράφι από χόρτα. θάμνους
λόπια………………………………   φασόλια