Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

"Μιλάτε Μεσαναγρενά -45-                                                      
                                         ΜΙΛΑΤΕ  ΜΕΣΑΝΑΓΡΕΝΑ -45-


Περικενώνω……………………………αδειάζω
Πεσώνω………………………………..φτάνω
Πευκοζίανο…………………………….τα φύλλα του πεύκου
Πλαντάσσω…………………………… στενοχωριέμαι
Πλυμμάρι………………………………καταβρεγμένος, μούσκεμα
Ποβγάλλω……………………………...σκοτώνω
Πόηση………………………………….τα υποδήματα
Πορνικό………………………………..το νόθο
Ποσύρνω………………………………σκουπίζω
Πούετα………………………………...πουθενά
Πούζα………………………………… η κήλη
Πουκλώνω…………………………… δένω τα πόδια
Πουμπουτσέλα………………………. καρπός του πεύκου
Ποχόντριος…………………………... ο ιδιότροπος
Πώθω………………………………… σπρώχνω
Πυτιά………………………………… η μαγιά για τυρί
Ρακουνώ……………………………... τρώω κάτι σκληρό
Πράμα……………………………….. περιουσιακό στοιχείο
Προύμυτα……………………………  με το κεφάλι προς τα κάτω