Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013

"Εικόνες από το πανηγύρι του Αγίου Θωμά Μεσαναγρού"