Σάββατο, 4 Μαΐου 2013

" ΕΙκόνες από τη Μ.Παρασκευή και Μ. Σάββατο ,στο Μεσαναγρό"

Με χριστιανική ευλάβεια και μεγάλο σεβασμό ,γιορτάστηκαν η Μ. Παρασκευή και το Μ. Σάββατο. Αρκετός κόσμος στην εκκλησία και στην περιφορά του Επιταφίου. Ο Παπα-Αγαθάγγελος, οι Ψάλτες και η Εκκλησιαστική Επιτροπή συνέβαλαν  να είναι όλα άψογα και μέσα στο κλίμα των ημερών.
  Ο καινούριος Επιτάφιος ,καλά στολισμένος  , η εκκλησία να λάμπει και η συμμετοχή νέων παιδιών αρκετά μεγάλη.΄Οπως παντα σχηματίστηκαν 4 ομάδες ,που έψαλλαν τα εγκώμια, χωρίς δοκιμές και πρόβες. ΄Ολο το χωριό παρακολούθησε την περιφορά του Επιταφίου και οι νοικοκυρές κρατώντας θυμιατήρια και λαμπάδες ,υποδέχονταν τον Επιτάφιο.
  Το Μ. Σάββατο ,από νωρίς η εκκλησία είχε αρκετό κόσμο  και τηρήθηκε το έθιμο του χτυπήματος των θρονιών .Πολύς κόσμος μετάλαβε  και ανάμεσά τους πολλοί νέοι.