Σάββατο, 1 Ιουνίου 2013

" Εικόνες από την κορυφή του βουνού Σκιάδι"