Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

" ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΘΟΛΙΑΚΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (1750-1924)                                                        

                     ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΘΟΛΙΑΚΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (1750-1924)


Διαβάζοντας μια Διδακτορική Διατριβή του Γιώργου Ντέλλα ,που αναφέρεται στις Σταυροθολιακές  εκκλησιές της Δωδεκανήσου  από το 1750 -1924 , γίνεται αναφορά και στην εκκλησία του Ταξιάρχη και στον Κώδικα της εκκλησίας  του Μεσαναγρού.

                           Κώδικας Μεσαναγρού 1858

Το 1860 αναφέρονται έσοδα 2.000 γρόσια από δάνεια και στα έξοδα « εις μαστόρους και λοιπούς », όταν κτιζόταν η εκκλησία του Ταξιάρχη Μιχαήλ ,εκεί που βρίσκεται σήμερα  και  που προηγούμενα υπήρχε μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου  μισογκρεμισμένο.

                               Κώδικας  Μεσαναγρού 1858

Σύμφωνα με τους περισσότερους κώδικες των ναών του νησιού ,οι χριστιανοί  συγκέντρωσαν σημαντική βοήθεια ,οικονομική, και την έστειλαν στην Ελλάδα από το 1919 έως και το 1923. Σύμφωνα με τον Κώδικα Μεσαναγρού ,οι Μεσαναγρενοί έστειλαν βοήθεια το 1918 -1919 και το 1919-1920