Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014

" ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ,ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΑ ΛΑΕΡΜΑ"