Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

"ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ"


                                                                
                                    ¨ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ


-         ¨  Αρχισαν οι εργασίες στο Μουσείο Μεσαναγρού. Ο Εργολάβος που ανέλαβε το έργο ,άρχισε με το συνεργείο του τις εργασίες. Σε πρώτη φάση θα τελειώσουν όλες οι εργασίες που αφορούν το κτήριο. Σοβάδες ,πλακάκια ,ξυλεία.
-               Θα ακολουθήσουν οι εργασίες που αφορούν τη διαμόρφωση του χώρου και τη μόνωση της ταράτσας.
-              Τέλος ,μέσα στο 2015 ,θα γίνει η προκήρυξη για τον εξοπλισμό του Μουσείου  και μέσα στο 2015 πρέπει να αρχίσει η λειτουργία του.