Κυριακή, 16 Μαρτίου 2014

"ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ,ΣΤΑ ΛΑΕΡΜΑ"

 ¨" Είσοδος Λαέρμων"
 " Ο κόσμος πολύς"
 " Περίπτερο Πολιτιστικού Μεσαναγρού"
 " Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσαναγρού συμμετείχε με αξιόλογη παρουσία"
 " ΟΙ τρεις Καθολικές ,που έφτιαξαν τα εδέσματα"
 " Μέλη του Πολιτιστικού Μεσαναγρού"
 " Τα  γλυκά και η Μεσαναγρενή κουλουρία ,είχαν μεγάλη ζήτηση"
 " ΟΙ Σύλλογοι είχαν αρκετά παραδοσιακά προϊόντα"
" Αντιδήμαρχος Ν.Ρόδου Μ.Παλαιολόγος ,με τον Πρόεδρο του Τοπικού Σ.Μεσαναγρού,Μπάμπη Λάμπρου,αλιεύουν ψήφους"
 " Εθελοντικό ιατρείο"
 " Μπαλέτα από Πολιτιστικούς Συλλόγους"
 "Ο Δήμαρχος, απολαμβάνει τα Μεσαναγρενά εδέσματα"
 " Γιάννης Μπαρδάνης,ο Μεσαναγρενός"
" Ο υποφαινόμενος απολαμβάνει  τα γλυκά ,στο περίπτερο του Μεσαναγρού"
 " Και οι υποψήφιοι παρόντες.Εκλογές βλέπετε...."
¨" Η εκκλησία των Λαέρμων"