Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2014

" ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟ"

                                             ΓΙΟΡΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟ