Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

"Η ΜΟΝΗ ΣΚΙΑΔΙ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ"
                                                                  

                  Η ΜΟΝΗ ΣΚΙΑΔΙ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ  ΚΑΤΟΧΗ
     (ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΙΑΚΟΣΑΒΒΑ-ΑΡΝΙΘΑ)

  Από τις 7 Ιανουαρίου 1936 ηγούμενος  της Μονής ήταν ο Αρχιμανδρίτης Ευγένιος. Κατά το διάστημα της ηγουμενίας του κατόρθωσε να αποκαταστήσει τα της Μονής. Τα κελιά συντηρήθηκαν κι έγιναν κατοικήσιμα ,ο κήπος με πολλά δέντρα ξαναζωντάνεψε και γενικά ο τόπος  ομόρφυνε.
         Η μανία όμως των Γερμανών που φοβούνταν ότι το Σκιάδι με το πυκνό δάσος μπορούσε να αποτελέσει τόπο περίθαλψης λιποτακτών στρατιωτών και κατασκόπων ,κατήργησε τον Ηγούμενο που έφυγε καταδιωγμένος. Ο Μητροπολίτης Ρόδου Απόστολος σημειώνει στα απομνημονεύματά του . ( Την Ιερήν Μονή Σκιάδι κατέλαβον οι Γερμανοί και απεμάκρυναν  απ΄ αυτήν τον Ηγούμενον  Ευγένιον και όλον το υπηρετικόν  προσωπικόν , με την πρόφασιν ότι εις τα πέριξ δάση εκρύπτετο τις φυγάς στρατιωτικός Αυστριακός. Όταν κατόπιν ενεργειών μου και μετά πάροδον χρόνου ικανού ,επετράπη εις τον ηγούμενον να επανέλθη εύρεν την Μονή τελείως απογυμνωμένην) ,γιατί οι κατακτητές κατά τη συνήθη τακτική τους ,διήρπασαν ότι βρήκαν σ΄αυτήν και ξανάφεραν την  καταστροφή ,τη γύμνια και την ερήμωση.