Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2009

" Εικόνες από τη Χριστουγεννιάτικη Καλλιθέα"