Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2009

Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσαναγρού"Ο Ταξιάρχης "


Πώς ιδρύθηκε ο Πολιτιστικός Σύλλογος ΜεσαναγρούΑπό τη στιγμή που αρκετοί κάτοικοι του Μεσαναγρού κατοικούσαν στην πόλη της Ρόδου , γεννήθηκε η ανάγκη να δημιουργηθεί ένας Σύλλογος, που θα ενώνει τους Μεσαναγρενούς της πόλης .΄ Εγιναν πολλές προσπάθειες και συγκεντρώσεις και 28 άνθρωποι αποφάσισαν να δημιουργήσουν Πολιτιστικό Σύλλογο και αυτοί υπέγραψαν και το καταστατικό το 1978.
Η επωνυμία του Συλλόγου είναι « Σύλλογος Μεσαναγρενών Ρόδου ¨ο Ταξιάρχης¨» ,έδρα η πόλη της Ρόδου και περιφέρεια το νησί της Ρόδου. Σκοποί του Συλλόγου ,η μελέτη των προβλημάτων ,η προστασία του περιβάλλοντος και η σύσφιγξη των σχέσεων ανάμεσα στους καταγόμενους από το Μεσαναγρό ,οπουδήποτε και αν κατοικούν.
Η πρώτη Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 28 Απριλίου 1980 ,με θέμα αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου. Από τα 70 εγγεγραμμένα μέλη προσήλθαν στη Γενική Συνέλευση 38 , εκλέχτηκε τριμελής εφορευτική επιτροπή από τους κ. 1) Δημήτριο Καραγιάννη ,ως Πρόεδρο 2) Στυλιανό Καραγιάνη ,Γραμματέα και 3) Τριαντάφυλλο Μήτρο ,ως μέλος,
Υποψήφιοι για το Δ.Σ. ήταν .1)Τσαμπίκος Καραγιάννης 2)Ιωάννης Ιωαννίδης 3)Σόλων Βαλασάκης 4)Μιχαήλ Ελευθερίου 5) Ιωάννης Καραγιάννης 6)Παναγιώτης Καραγιάννης 7) Κώστας Στεφανάρας 8) Κάλλιστος Γεωργιάδης 9) Γεώργιος Γιωργάς.
Υποψήφιοι για την εξελεγκτική επιτροπή. 1) Μόδεστος Αθανασάς 2) Πλάτων Βαλασάκης 3) Ηλίας Παπαντωνίου.
Εκλέκτηκαν για το Διοικητικό Συμβούλιο οι 7 πρώτοι ,με πρώτο σε σταυρούς προτίμησης, τον κ.Τσαμπίκο Καραγιάννη , με 38 σταυρούς.
Στις 5 Μαϊου 1980 συνήλθαν οι εκλεγμένοι για το Δ.Σ. ,για να εκλέξουν Πρόεδρείο. Αυτό είναι και το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Πρόεδρος εκλέχτηκε ο κ. Τσαμπίκος Καραγιάννης , Αντιπρόεδρος ο κ. Ιωάννης Ιωαννίδης , Γραμματέας ο κ. Ιωάννης Καραγιάννης ,Ταμίας ο κ. Κων/νος Στεφανάρας και μέλη .οι κ. Σόλωνας Βαλασάκης , Μιχαήλ Ελευθερίου και Παναγιώτης Καραγιάννης.
Από το 1980 ο Σύλλογος έχει προσφέρει πολλά στο χωριό .Υπήρχαν περίοδοι που είχε δείξει μεγάλη δραστηριότητα και αντίθετα. Κάποια άλλη φορά θα αναφερθούμε στην προσφορά του Συλλόγου και σε προβλήματα που αντιμετωπίζει. Απλώς υπενθυμίζουμε ότι στις 15 Ιανουαρίου 20009 ,στο κέντρο «Φαγοπότι» ,θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καλούμε όλους τους Μεσαναγρενούς να παρευρεθούν.