Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2009

" Συνεργασία ΤΕΙ Αθήνας-Δήμου Νότιας Ρόδου"

Η Κοίμηση της Θεοτόκου στο Μεσαναγρό

Συνεργασία ΤΕΙ Αθήνας – Δήμου Νότιας Ρόδου
Από το καλοκαίρι που πέρασε μπήκε σε εφαρμογή η συνεργασία του Δήμου Ν. Ρόδου με το ΤΕΙ Αθήνας – Τμήμα συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης για τη μελέτη και συντήρηση βυζαντινών μνημείων της Ν. Ρόδου. Υπεύθυνος ο καθηγητής Παναγιώτης Θεουλάκης ,συμπατριώτης μας .
Συγκροτήθηκε μία δεκαμελής ομάδα σπουδαστών με τη συνοδεία τριών εκπαιδευτικών με απώτερο στόχο , τη σύνταξη ολοκληρωμένων προτάσεων συντήρησης μνημείων . Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναλυτική τεχνική έκθεση για όλες τις εργασίες που προτίθεται να εκτελέσει η ομάδα αυτή και για τις οποίες έχει ενημερωθεί η Αρχαιολογική Υπηρεσία , ώστε να εκδοθούν οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις.
Συγχαρητήρια στο Δήμο και ιδιαίτερα στο Δήμαρχο κ. Μανόλη Σαββή, γιατί η πρωτοβουλία αυτή του ανήκει και δείχνει την ευαισθησία του για την κληρονομιά που μας άφησαν οι πρόγονοί μας.
΄Οσον αφορά το Μεσαναγρό προβλέπονται επεμβάσεις στην Κοίμηση της Θεοτόκου και στη Μονή Σκιάδι.

Κοίμηση της Θεοτόκου
Το ξύλινο τέμπλο του ναού παρουσιάζει αρκετά προβλήματα απώλειας του χρωματικού στρώματος ιδιαιτέρως (στο βημόθυρο) και απολεπίσεις. Επίσης θα εξεταστούν οι λίθινοι κίονες και το τόξο που το περιστοιχίζουν .Στο μνημείο θα πραγματοποιηθεί φωτογραφική και σχεδιαστική τεκμηρίωση των φθορών που παρουσιάζουν το τέμπλο , τα λίθινα αρχιτεκτονικά στοιχεία του εσωτερικού και η τοιχοποιία. Στόχος της επέμβασης στην παρούσα φάση θα είναι να εφαρμοσθούν τα πρώτα σωστικά μέτρα για τη στερέωση του χρωματικού στρώματος στον ξύλινο φορέα. Η στερέωση θα πραγματοποιηθεί με ακρυλική ρητίνη. Στην περίπτωση που παρατηρηθούν φθορές από ξυλοφάγα έντομα, τότε θα εφαρμοσθεί στην προσβεβλημένη ξύλινη μάζα απεντομωτικό διάλυμα με επάλειψη και ενέματα. Δε θα πραγματοποιηθούν συμπληρώσεις και χρωματική αποκατάσταση. Στα λίθινα στοιχεία που παρουσιάζουν αποσάθρωση θα πραγματοποιηθούν επεμβάσεις στερέωσης σωστικού χαραχτήρα .
΄Ολες οι επεμβάσεις θα γίνουν σύμφωνα με τις επιταγές της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων .Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα τηρείται καθημερινά ημερολόγιο έργου.