Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2009

"Παλαιοχριστιανική Βασιλική στη θέση Πεντάθυρα στο Μεσαναγρό"


Στη θέση Πεντάθυρα , 3 χιλιόμετρα από το χωριό ,εντοπίστηκε από τον Αρχαιολόγο κ. Ι. Βολανάκη ,μεγάλων διαστάσεων ,τρίκλιτη βασιλική με προκτίσματα. Τα δάπεδα της Βασιλικής είναι διακοσμημένα με ψηφιδωτά. Ο ναός είναι επίσης πλούσιος σε μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη. Οι παλιοί Μεσαναγρενοί λένε ότι ο ναός ήταν τόσο μεγάλος που είχε πέντε θύρες και γι αυτό και το όνομα Πεντάθυρα.
Σχετικά με τη παλαιοχριστιανική στα Πεντάθυρα ο κ. Ι. Βολανάκης αναφέρει.
« ..Εν μέσω ερήμων εκτάσεων ,επεσημάνθη το 1986 υπό του γράφοντος ,μεγάλων διαστάσεων τρίκλιτος βασιλική μετά προκτισμάτων ,φέρουσα ψηφιδωτά δάπεδα και πλούσια αρχιτεκτονικά μέλη. Η Βασιλική παρουσιάζει τουλάχιστον δυο οικοδομικάς περιόδους και έκειτο εις μέσον αρχαίου οικισμού».
Δυστυχώς από τότε δεν έγινε καμιά προσπάθεια ανασκαφών και αξιοποίησης της περιοχής.