Κυριακή, 7 Ιουνίου 2009

" Ευρωεκλογές στο Μεσαναγρό"

" Εικόνα από την ημέρα των εκλογών"
Διεξήχθησαν μέσα σε καλό κλίμα οι Ευρωεκλογές στο Μεσαναγρό. Η αποχή βέβαια ήταν μεγάλη. Ενδεικτικά, όταν γίνονται εκλογές ψηφίζουν περί τους 230, σήμερα ψήφισαν 163.

Τα αποτελέσματα είναι τα παρακάτω.


ΠΑ.ΣΟ.Κ. ........................92

Ν.Δ. .............................. . 52

Κ.Κ.Ε. .............................. 1

Συνασπισμός....................2

ΛΑΟΣ ............................... 5

Οικολόγοι Πράσινοι........6

Οικολόγοι Ελλάδος..........1

Ελληνικό Κίν. ..................2

Βεργής ......................... .....1

Λευκό ......................... .......1