Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2009

" Οι Αγιογραφίες του Αγίου Θωμά"
Εσωτερικά του μοναστηριού υπάρχουν Αγιογραφίες της παλαιολόγιας ζωγραφικής του ΙΕ΄αιώνα ,αλλά και μεταγενέστερες ,που ιστορούν σκηνές από την Καινή Διαθήκη, όπως μορφές διαφόρων Αγίων και ζώνες με φυτικό διάκοσμο .
Εντυπωσιακή είναι στην κόγχη του Ιερού η δέηση στο Χριστό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ στο επάνω τμήμα , ενώ στο κάτω ιεράρχες με ειλητά δέονται έμπροσθεν του θυσιαστηρίου. Την Αγία Τράπεζα αποτελούν μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη προφανώς από την προγενέστερη παλαιοχριστιανική . Σήμερα πολλά πρόσωπα Αγίων έχουν υποστεί καταστροφές από το χρόνο αλλά και από το μένος αλλοθρήσκων . Οι κάτοικοι διηγούνται τις καταστροφές που έγιναν και αυτό φαίνεται από το ότι αρκετές εικόνες έχουν υποστεί καταστροφές στο πρόσωπο και ιδιαίτερα στα μάτια.
Σήμερα το Μοναστήρι βρίσκεται σε καλή κατάσταση και εξωτερικά προφυλάσσεται από τις καιρικές συνθήκες. Πιστεύουμε όμως ότι πρέπει να γίνει συντήρηση των Αγιογραφιών ,γιατί ο χρόνος είναι καταλυτικός. Παρήγορο σημάδι οι προσπάθειες του Δήμου και ιδιαίτερα του Δημάρχου κ. Μανόλη Σαββή , να έντάξει το έργο στις προσπάθειες που γίνονται από τα ΤΕΙ Αθήνας , για τη συντήρηση Βυζαντινών εκκλησιών