Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2011

"Εικόνες που ξυπνούν αναμνήσεις"

" Παιχνίδια της φύσης στον Κάμπο Μεσαναγρού"

" Η Παλιά Πλημμυριανή "" Σήμα κατατεθέν τα ελάφια"


" Σπίτι με πατελιά.Η παράδοση καλά κρατεί"


¨Η βρύση του Κάμπου"

" Αίθουσα γυναικών "" Αθλητική Ενωση Μεσαναγρού. Περασμένα μεγαλεία..."


" Αιολικό πάρκο Μεσαναγρού"