Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011

"Μεσαναγρενοί μετανάστες"
΄Εφυγαν από το χωριό τα δύσκολα χρόνια με μια υπόσχεση . Να βοηθήσουν το χωριό και να ξαναγυρίσουν. Πραγματικά βοήθησαν το χωριό και τους χωριανούς τα δύσκολα χρόνια του -50 με -70. Πολλοί γύριαν και ξαναείδαν την πατρίδα. ΄Αλλοι δεν τα κατάφεραν και ζουν με την ελπίδα του γυρισμού. Εμείς τους ευχαριστούμε και τους ευχόμαστε να τους ξαναδούμε " στα πάτρια εδάφη".