Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011

" Μιλάτε Μεσαναγρενά"
Συνεχίζουμε να σας παρουσιάζουμε λέξεις που μιλιούνται στο Μεσαναγρό , για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.

Λαϊνι …………………………………μικρό δοχείο
Πρε…………………………………...βρε
Μπλάσει……………………………...σκορπίσει
Λοππάδα……………………………..φασολάδα
Τσανάκα……………………………..μεγάλη λεκάνη
Σεκλέτι………………………………καημός
Κατράμι…………………………….. μαύρη πίσσα
Κούζος………………………………μεγάλο κουζί
Εφοήθη………………………………εφοβήθη
Πήα………………………………….πήγα
Μιάλο……………………………….μεγάλο
Ασκάλαθρος………………………...εργαλείο που χρησιμοποιούν στο φούρνο
Διχάλα……………………………….ξύλο με δύο δάκτυλα
Ασπέρδιλας………………………….ένα είδος φυτού