Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2011

" Ο Μεσαναγρός μέσα από τα μάτια των επισκεπτών του"

" Η εκκλησία του πολιούχου Ταξιάρχη"" Σοκάκι του χωριού. Το τσιμέντο έφαε τον τουχεμέ"" Η ομορφιά παντού"" Σπίτι ,από τα πολλά που εγκαταλείφθηκαν"
" Μέρος του χωριού"