Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2011

" Μιλάτε Μεσαναγρενά"Ακούφιτος………………………… ανάκληντρο
Κούφα το…………………………….πήγαινε το πιο εκεί
Χερόλαϊ ……………………………..xερολαβή
Πέλι………………………………….λισγάρι
Πισκί…………………………………εργαλείο που ανοίγει σχίζες
Σαούλα………………………………σχοινί
Βαρνές……………………………… κατσίκα που έχει άσπρο –μαύρο μπροστά
Ζιγρότης……………………………. κατσίκα που έχει μαύρο-άσπρο χρώμα πίσω
Παρδάλης…………………………... κατσίκα που έχει τα χρώματα μαύρο –άσπρο
Βούλες –βούλες
Χελιός……………………………… μαύρος με γραμμές άσπρες στο κεφάλι
Σιεριστιά…………………………… εργαλείo για το τζάκι
Κατσουνάς………………………… ξύλο που στην άκρη του έχεi κατσούνι