Κυριακή, 18 Μαρτίου 2012

"Εικόνες από το Μεσαναγρό"

" Είσοδος χωριού"
" Το πράσινο παντού¨"
"Ενημερωτικός χάρτης του χωριού"
" Ζωγραφιά σε τοίχο σπιτιού. Ο Ζωγράφος ανώνυμος"
" Είσοδος παλιού σπιτιού"
" Σοκάκι του χωριού"
¨"Το σοκάκι που οδηγεί στην εκκλησία.Πλακόστρωτο"
" Οι αυλές των σπιτιών καταπράσινες"
" Η Άνοιξη ήρθε."