Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

" Ημέρα Δασοπονίας "

" Δάσος .¨Οτι πιο όμορφο.Ζωή..."

" Πυρκαγιά ...η καταστροφή.."
" ¨Οτι απόμεινε...Ο θάνατος..."
Η 21η Μάρτη , πρώτη μέρα της ΄Ανοιξης , ανακηρύχθηκε Παγκόσμια ημέρα Δασοπονίας , για να φέρει τον άνθρωπο πιο κοντά στο δάσος ,που καλύπτει το 25ο/ο της επιφάνειας της γης.
Στην Ελλάδα το 15ο/ο του δασικού πλούτου καταστρέφεται από διάφορες αιτίες. Από αυτό αναδασώνεται μόλις το 10ο/ο .
Η ποικιλία των δασών που συναντάμε στην Ελλάδα είναι μοναδική. Αυτό οφείλεται στο έντονο ανάγλυφο, στο κλίμα και στη γεωγραφική θέση της χώρας. Συναντάμε εύκρατα δάση και μεσογειακά .
Τα δάση δεν αποτελούνται μόνο από δέντρα ,αλλά φιλοξενούν και πολλά είδη ζώων ,πουλιών ,ερπετών και εντόμων.
Τα δάση στη χώρα μας απειλούνται . Οι άνθρωποι με τις διάφορες δραστηριότητές τους ,οικιστική επέκταση, υλοτομία, πυρκαγιές , βόσκηση, είναι οι βασικές αιτίες της εικόνας που παρουσιάζουν σήμερα τα δάση.
Τα τελευταία χρόνια γίνεται μεγάλη προσπάθεια , για την προστασία των δασών , γίνονται αναδασώσεις οργανώνονται χώροι αναψυχής και αναπτύσσεται δασική και περιβαλλοντική συνείδηση.