Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2012

" Μιλάτε Μεσαναγρενά -26"
Μώνω……………………..ορκίζομαι
Νιώνω…………………….καταλαβαίνω
Νουράι……………………ουρά-άκρο
Νάφτα…………………….αυτοκίνητο φορτηγό
Νεμμώ……………………φυτρώνω
Νιονιό ……………………μυαλό
Τελάλης…………………  άνθρωπος  με δυνατή φωνή που φώναζε στις γειτονιές
Ξεκοπή………………….  Δουλειά κατά αποκοπή
Ξελεμματικό……………. παρατημένο, έρημο
Ξυπολυταρία……………. παιδιά ξυπόλυτα
Οβριός………………….. Εβραίος
‘οροξη…………………..  όρεξη
Πάλε……………………. πάλι
Παλλούκι……………….. ξύλο
Πάννε …………………..  πήγαινε
Πάππαλα………………..  τέλος
Παραμάσκαλα………….. στη μασχάλη
Παρασόλι……………….. ομπρέλα
Παρτέρνω………………. υποστηρίζω
Πάρτη μου ……………... το δικό μου
Πασατέμπο……………... σπόροι