Τρίτη, 21 Αυγούστου 2012

" Εικόνες από το γλέντι του Πολιτιστικού ,στη γιορτή της Παναγιάς"